DOKUMENTACJA

Dlaczego dokumentacja odbiorowa do PAA jest taka ważna?

Do niedawana Państwowa Agencja Atomistyki nie zwracała większej uwagi na urządzenia do zdjęć punktowych zainstalowane w gabinetach weterynaryjnych. Od pewnego czasu pojawiły się kontrole sprawdzające zgodność instalacji tych urządzeń z obowiązującymi aktami prawnymi. By móc w pełni legalnie używać aparatów do zdjęć wewnętrznych, należy przygotować wiele dokumentów i zaświadczeń oraz musi zostać wykonane uruchomienie  takiego urządzenia przez podmiot posiadający zezwolenie prezesa PAA.

Wychodząc na przeciw rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów przy zakupie urządzeń z serii X‑MIND® istnieje możliwość sporządzenia pełnej dokumentacji odbiorowej.

MEDIF_VETERYNARIA_IKONKI_DOKUMENTACJA_1_WER1

Projekt osłon stałych:

Wykonanie Projektu ma na celu sprawdzenie skuteczności osłon stałych, znajdujących się w pracowni RTG, przed promieniowaniem jonizującym. Osłony te mają za zadanie zapewnić ochronę radiologiczną pracownikom przychodni weterynaryjnej, klientom oraz osobom przebywającym w sąsiedztwie, podczas użytkowania aparatu rentgenowskiego. Projekt wykonywany jest przez osoby z bardzo dużym doświadczeniem, co pozwala (na życzenie klienta) na dobór optymalnego miejsca instalacji urządzenia zapewniając jak najmniejsze zaangażowanie oraz koszty przystosowania gabinetu i otoczenia.

MEDIF_VETERYNARIA_IKONKI_DOKUMENTACJA_2_WER1

System zarządzania jakością:

Dokumenty przedstawiające rozwiązania organizacyjne zapewniające utrzymanie poziomu ochrony radiologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie narażenia na promieniowanie, a także postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Obejmuje także określenie odpowiedzialności oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego  i ochrony radiologicznej.

Dokumentacja zawiera:

  • Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego,
  • Program szkoleń,
  • Technologiczną Instrukcję Pracy,
  • Instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego.
MEDIF_VETERYNARIA_IKONKI_DOKUMENTACJA_3_WER1

Przygotowanie dokumentacji odbiorowej:

Dokumenty dotyczące instalacji aparatu rentgenowskiego X-MIND® unity lub X-MIND® DC zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta oraz Państwową Agencję Atomistyki (PAA). Protokół zdawczo-odbiorczy z pomiarów ubocznego promieniowania jonizującego, zawierający informację o  jego wykonaniu w poszczególnych punktach.